top of page

Laurine Boelaars startte in 2006 haar eigen praktijk After School ABC.

After School ABC houdt zich bezig met:

  • Het begeleiden van individuele leerlingen (basisschool, middelbare school, studenten) n.a.v. een                        specifieke hulpvraag. Er wordt een handelingsplan/coachcontract opgesteld en er wordt                                        gewerkt met concrete doelen.

  • Het coachen van leerkrachten op de werkvloer a.d.h.v. SVIB (Video Interactie begeleiding).

  • Klassenconsultaties en feedback geven op lesgevende taken van leerkrachten en docenten.

  • Interim-werk als intern begeleider.

  • Advies aan ouders van basisschoolleerlingen en middelbare scholieren met opvoedingsvragen. 

  • Het coachen en begeleiden van studenten, waarbij wordt aangestuurd op eigen verantwoordelijkheid, structuur aanbrengen, prioriteiten leren stellen en omgaan met afleidingen van buitenaf. Wij verwijzen hiervoor graag door naar onze website voor studenten: www.studyfocus.nl

 

 

Laurineheeft een ruime onderwijservaring. Daarnaast heeft zij als intern begeleider/ zorgcoördinator op diverse scholen gewerkt. 

Laurine is Remedial Teacher en is afgestudeerd op specifieke leerbelemmeringen bij basisschool-

leerlingen: Master Special Educational Needs. Zij is ook (studie-) coach /counselor.

 

Haar kwaliteit ligt in het snel opsporen van de problematiek en hier op een vakkundige wijze mee omgaan.

Haar oprechte belangstelling voor mensen en zien waar hun talenten liggen, maakt dat zij in korte tijd resultaten behaalt.

Dit kan zowel op cognitief gebied als op sociaal emotioneel gebied zijn. 

Kernkwaliteiten: betrokken, vakkundig, concreet, liefdevol. 

Expertise

foto website 2.jpeg
bottom of page