top of page

Begeleiding

After School ABC begeleidt:

  • Basisschoolleerlingen met hiaten in de leerstof of leerachterstanden, waarbij de samenwerkingsdriehoek school-ouder-extern begeleider t.b.v. het kind voorop staat.

  • Middelbare scholieren die moeite hebben met het plannen van huiswerk of toetsen.

  • Middelbare scholieren om de juiste leerstrategieën te hanteren of om te ‘leren leren’.

  • Middelbare scholieren (onderbouw) met de leervakken, zoals alle talen, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde en natuurkunde.

bottom of page