top of page

Het ABC van...

Advies

After School ABC geeft advies aan...

 • ouders met vragen over opvoeding

 • ouders in hun contact met de leerkracht van hun kind

 • leerkrachten bij het optimaal begeleiden van een zorgleerling

Begeleiding

After School ABC begeleidt...

 • basisschoolleerlingen met leerachterstanden

 • middelbare Scholieren die zich thuis niet kunnen concentreren

 • scholen waarbij de taak van de intern begeleider tijdelijk niet kan worden vervuld

Coaching

After School ABC coacht...

 • leerlingen in hun zelfvertrouwen

 • leerlingen in omgang met pesten

 • leerlingen van gescheiden ouders

Quotes

Ouders

Leerling Basisschool

“Wij zijn heel blij met de wijze waarop Laurine Boelaars onze twee dyslectische leerlingen heeft begeleid. Door haar systematische en overzichtelijke aanpak, zijn onze kinderen enorm vooruitgegaan met hun spelling, werkwoordspelling en rekenen. Dit heeft hen veel zelfvertrouwen gegeven. Ons oudste kind zit nu op het VWO. Zonder de inzet en hulp van Laurine was dit niet gelukt.”

Victor

Student Geneeskunde

“Na een gesprek met Laurine weet ik weer waar ik sta met mijn studie en wat ik moet gaan doen. Ik kom met een ‘vol hoofd’ en als ik wegga lijkt het wel of alles weer door het gesprek is geordend. Dat geeft me overzicht en ik kan weer verder. Het geeft me zelfvertrouwen dat ik op de goede weg ben.”

Leerkracht

Basisschool

We werken heel prettig samen met Laurine Boelaars. Zij informeert ons over de leerling die door haar begeleid wordt en vervolgens zorgt zij ervoor dat we goed afstemmen wie wat doet. Laurine werkt overzichtelijk met een handelingsplan en evalueert na een periode van ongeveer 8 weken. Leerlingen die door haar begeleid worden, krijgen doelgerichte hulp en kunnen meestal na deze periode vol zelfvertrouwen verder.

Expertise

Laurine Boelaars startte in 2006 haar eigen praktijk After School ABC

 • Laurine heeft een ruime onderwijservaring

 • heeft als intern begeleider/ zorgcoördinator op diverse scholen gewerkt

 • is Remedial Teacher en is afgestudeerd op specifieke leerbelemmeringen bij basisschool-leerlingen; zij heeft een Master Special Educational Needs

 • Zij is ook (studie-) coach /counselor

bottom of page